Připravované VDO Panel Initiatives : Version 1.5.3 (Last Update : 17 Sep 2023)

 

 (Tj.  Aktualizováno: Upgradujte framework vdopanel na nejnovější verzi a PHP 8.1, tak důležité z bezpečnostních důvodů.

 (Tj.  Aktualizováno: Geo databáze na lokálním serveru byla aktualizována.

 (Tj.  Aktualizováno: Balíčky Vdopanel Laravel byly aktualizovány na nejnovější verze.

 (Tj.  Vylepšení: Funkce přenosového nástroje

 ✅ Vylepšení: Bylo vylepšeno několik funkcí

 (Tj.  Opraveno: Oprava problému se stahováním z youtube v OS Centos7 a Centos8

 (Tj.  Opraveno: Oprava chyby v konfiguraci loadbalanceru

 (Tj.  Fixed: Fix bug with proxy rebuild when change branding domain

 (Tj.  Fixed: Fix bug with Administrator portal

 (Tj.  Opraveno: Bylo opraveno několik dalších chyb